dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Traditionnel
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86CWYG
 • Wubi 98CGWY
 • CangjieNMOG
 • Bishun55132411121
 • Sijiao70115
 • UnicodeU+9A93
骓 (騅) zhuī
 • Sens général
 • Définitions
◎ 青白杂色的马。
Nom
 1. 毛色苍白相杂的马 [dapple;a piebald horse]
  骓,马苍黑杂毛也。从马,隹声。——《说文》
  苍白杂毛骓。——《尔雅·释畜》
  有骓有駓。——《诗·鲁颂·駉》
  三青马三骓。——《山海经·大荒东经》
  骏马名骓。——《汉书·项籍传》
  力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。——《史记·项羽本纪》
 
Plan du Site

Page served in 0.055s