dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(19 traits)
Radical
(邑)
(+17 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiFKKB
 • CangjieMRNL
 • Bishun1452444425125125152
 • Sijiao17627
 • UnicodeU+9143
酃 (酃) líng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔~县〕地名,在中国湖南省。
Nom
 1. 古县名。酃县 [Ling county]
 2. 在湖南省东部、井冈山西侧、湘江支流,邻接江西省
 3. 汉代县名。在今湖南衡阳县东
 4. 湖名 [Ling lake]。在今湖南省衡阳市东
 5. 酒名 [Ling wine]。如:酃酒(古代名酒名);酃渌(美酒名)
 
Plan du Site

Page served in 0.056s