dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(邑)
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86RIBH
 • Wubi 98TFBH
 • CangjieHDNL
 • Bishun31123452
 • Sijiao27927
 • UnicodeU+90BE
邾 (邾) zhū
 • Sens général
 • Définitions
◎ 古国名,在中国今山东省邹县。
Nom
 1. 古国名 [Zhu state]
  邾,周武王时所封 曹姓国也。始封之君曰 侠,为 鲁附庸。从邑,朱声。——《说文》
 2. 在今山东邹县
 3. 古邑名 [Zhu city]。战国楚地,楚宣王灭邾国,迁其君于此,故名。在今湖北省黄冈县
 
Plan du Site

Page served in 0.058s