dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Traditionnel
Radical
(+10 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiYNTL
 • CangjieIVPHT
 • Bishun454543425221
 • Sijiao33712
 • UnicodeU+8C27
谧 (謐)
 • Sens général
 • Définitions
 • Vocabulaire
◎ 安宁,平静:~~(清静无声)。安~。静~。寂~。
Adjectif
 1. (形声。本义:安静) 同本义(指环境的安静,没有动荡,没有骚扰) [be quiet and peaceful]
  谧,静语也,一曰无声也。——《说文》
  其化清谧。——《素问·气交变大论》。注:“谧,静也。”
  其政谧。——《五常正大论》。注:“谧,静也。”
  海表谧然。——《三国志·东夷传》
  四海谧然,宇内晏清。——《魏书·于栗忠传》
  内外寂谧。——《汉武帝内传》
 2. 又如:谧然(平静的样子);谧宁(宁静);谧尔(安静的样子);谧谧(沉寂的样子)
 • 安谧 ( 安謐 ) ān mì
  [peaceful; tranquil] [地方] 安定;平静
  下安上谧,无侥幸之患矣。——《南史·贺琛传》
 • 静谧 ( 靜謐 ) jìng mì
  [peaceful; quiet] 寂静;平静
  心境静谧
 • 宁谧 ( 寧謐 ) níng mì
  [tranquil] 安静;安宁
  宁谧寂静
 • 恬谧 ( 恬謐 ) tián mì
  [quite;peaceful] 恬淡安谧
 
Plan du Site

Page served in 0.062s