dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(16 traits)
Radical
(艸)
(+13 traits)
Méthodes d'entrée
  • WubiANKU
  • CangjieTSRJ
  • Bishun1225132514143112
  • Sijiao44241
  • UnicodeU+859C
薜 (薜)
  • Sens général
  • Définitions
◎ 古书上指当归。
◎ 〔~荔〕常绿灌木,茎蔓生,果实球形,可做淀粉,捣汁可做饮料。简称“薜”,如“~萝”。
◎ 古书上指野麻。
Nom
  1. 指薜荔,木本植物 [climbing fig;creeping fig]。如:薜服(即薜衣);薜户(为薜荔所缠绕的门户。指隐者的住所)
 
Plan du Site

Page served in 0.062s