dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(14 traits)
Radical
(艸)
(+11 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAOJF
  • CangjieTFAJ
  • Bishun12243342511112
  • Sijiao44841
  • UnicodeU+850A
蔊 (蔊) hàn
  • Sens général
◎ 〔~菜〕一年生草本植物,可入药。
Others
  • 蔊菜 hǎn cài
    [Indian rorippa]菜属一年生草本植物( Rorippa indica ),全株无毛,叶羽状浅裂,花黄色,总状花序,长角果线形,分布于中国、印度、缅甸、菲律宾和马来西亚。可用作中药,用于祛痰止咳、利湿、解毒
 
Plan du Site

Page served in 0.065s