dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiASYP
  • CangjieYTID
  • Bishun12212344454
  • Sijiao44309
  • UnicodeU+8481
蒁 (蒁) shù
  • Sens général
◎ 草名。
◎ 中国唐、宋本草学家称姜科植物莪术、郁金、姜黄等的肥厚根茎为“蒁”。
 
Plan du Site

Page served in 0.065s