dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(艸)
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiAPWD
 • CangjieTJCK
 • Bishun122445341344
 • Sijiao44804
 • UnicodeU+8456
葖 (葖)
 • Sens général
 • Définitions
 • Vocabulaire
◎ 古书上说的萝卜一类的植物。
 1. ——见“蓇葖”( gūtū)
 • 蓇葖 gū tū
  [follicle;flower bud] 果实的一种,由一个心皮构成,子房只有一个室,成熟时,果皮仅在一面裂开,如芍药、八角的果实
 
Plan du Site

Page served in 0.011s