dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(艸)
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiAGDN
 • CangjieTHKP
 • Bishun12211342444
 • Sijiao44338
 • UnicodeU+83FE
菾 (菾) tián
 • Sens général
 • Mots
◎ 〔~菜〕即“甜菜”,一种草本植物,根肥大,含有糖质,是制糖的主要原料之一。
 • 菾菜 tián cài
  [beet] 即“甜菜”。也称“莙荙菜”。藜科。二年生草本。主根为肉质块根,含糖质,可制糖
  菾菜,正二月下种,宿根亦自生。——《本草纲目》
菾 (菾) tiàn
 • Sens général
◎ 草木茂盛。
 
Plan du Site

Page served in 0.06s