dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Radical
(艸)
(+7 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiAQTO
 • CangjieTKHF
 • Bishun1223534334
 • Sijiao44289
 • UnicodeU+837B
荻 (荻)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 多年生草本植物,生在水边,叶子长形,似芦苇,秋天开紫花,茎可以编席箔。
Nom
 1. 多年生草本植物,生在水边,叶子长形,似芦苇,秋天开紫花 [a kind of reed]
  浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。—— 唐· 白居易《琵琶行(并序)》
 2. 又如:荻画(用荻杆在地上画画写字);荻竹(即荻);荻苗(荻的花穗)
 
Plan du Site

Page served in 0.062s