dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(禸)
(+8 traits)
(+10 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86WYBC
 • Wubi 98WYRC
 • CangjieOYUB
 • Bishun344134522554
 • Sijiao80227
 • UnicodeU+79BD
禽 (禽) qín
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
 • Vocabulaire
◎ 鸟、兽的总称:五~戏。
◎ 特指鸟类:家~。飞~走兽。
◎ 古通“擒”:“不~二毛。”
◎ 姓。
Nom
 1. (象形。本义:走兽总名)
 2. 同本义 [beasts]
  禽,走兽总名。——《说文》
  禽者何?鸟兽之总名——《白虎通》
  命主祠祭禽于四方。——《礼记·月令》。疏:“兽之通名也。”
  傅翼戴角,分牙布爪,仰飞俯走,谓之禽兽。——《列子·黄帝》
  六禽。——《周礼·庖人》。注:“宜为羔豚、犊、麝、雉、鴈。凡鸟兽未孕曰禽。”
  终日而不获一禽。——《孟子·滕文公下》
  吾有一术,名五禽之戏。一曰虎,二曰鹿,三曰熊,四曰猿,五曰鸟。——《三国志·华陀传》
  虎亦诸禽之雄也。——汉· 王充《论衡·遭虎》
 3. 鸟类的总称 [birds]
  二足而羽谓之禽。——《尔雅》
  六禽。——《周礼·庖人》。司农注:“鴈、鹑、鷃、雉、鸠、鸽也。”
  田有禽虞。——《易·师》
  执禽者左首。——《礼记·曲礼》。疏:“鸟也。”
  越禽不恋 燕。—— 李白《左风五十九首》
 4. 又如:鸣禽;禽言(鸟语。指鸟类啼鸣);禽语(鸟语;鸟鸣);禽卵(鸟卵);禽戏(禽鸟嬉戏);家禽
 5. 鸟兽总称 [birds and beasts]。如:禽门(鸟兽的境界); 禽畜(禽兽牲畜);禽猎(当作鸟兽一样猎取);禽犊(指鸟兽疼爱幼仔,比喻父母溺爱子女)
Verbe
 1. 捕获鸟兽 [hunt]
  之日狩,允禽。——《甲骨文合集》
  两者不肯相舍,渔者得而并禽之。——《战国策·燕策二》
 2. 又如:禽色(田猎与女色);禽荒(沈迷于田猎)
 3. 通“擒”。捕捉 [capture;seize]
  外仆髡屯禽之以献。——《左传·僖公三十三年》
  一时收禽。——《后汉书·张衡传》
  将军禽操。——《资治通鉴》
 4. 又如:禽囚(被擒获的俘虏);禽夷(擒灭);禽制(捉拿制伏);禽殄(擒获歼灭);禽俘(擒获);禽疾(指需要迅速擒拿的人);禽剪(擒灭);禽虏(擒捉敌人)
 5. 战胜 [defeat]
  虞、 虢共守之, 晋不能禽也。——《新序》
 • 禽鸟 ( 禽鳥 ) qín niǎo
  [birds]泛指鸟类
  禽鸟乐也。——宋· 欧阳修《醉翁亭记》
  禽鸟知山林之乐。
 • 禽兽 ( 禽獸 ) qín shòu
  1. [birds and beasts] 鸟类和兽类的统称,古代也专指兽类。
  2. 泛指飞禽走兽
   人民少而禽兽众。——《韩非子·五蠹》
   禽兽虫蛇。
  3. [beasts]偏义复词,指走兽
   禽兽之皮。——《韩非子·五蠹》
   君子之于禽兽。——《孟子·梁惠王上》
   恩足以及禽兽。
   禽兽之变。——《聊斋志异·狼三则》
  4. [impudent and wicked people]比喻行为卑鄙恶劣、卑劣无耻的人
   衣冠禽兽
   禽兽不如
 • 禽困覆车 ( 禽困覆車 ) qín kùn -fù chē
  [Despair gives courage to a coward] 禽:走兽的总称。被困于笼中之兽,会拼命挣扎而使所载之车倾覆。比喻人陷于绝境也会作最后的挣扎
  为公仲谓 向寿曰:“禽能覆车”。——《战国策·韩策一》
 • 飞禽 ( 飛禽 ) fēi qín
  [all kinds of birds] 会飞的鸟类,也泛指鸟类
  飞禽走兽
 • 家禽 jiā qín
  [poultry] 人类驯养的禽类,如鸡、鸭等
 • 猛禽 měng qín
  [bird of prey] 指体大而凶猛的鸟类
 • 鸣禽 ( 鳴禽 ) míng qín
  1. [songbird]
  2. 先天就有或后来学得有鸣歌能力的鸟
  3. 鸟的一类,叫声悦耳,如伯劳、画眉、黄鹂等
 • 栖禽 ( 棲禽 ) qī qín
  [percher] 栖木类鸟具有适于栖息在高处树木上的双足鸟
 • 水禽 shuǐ qín
  [aquatic fowl;water bird] 生活在水中或近水处禽类的总称
 • 珍禽 zhēn qín
  [rare bird] 珍贵罕见的鸟类
  珍禽异兽
 • 种禽 ( 種禽 ) zhǒng qín
  [breeding poultry] 配种用的雄性家禽
 • 走禽 zǒu qín
  [cursorial birds;running birds;cursores] 指翅膀短小、不能飞、善走的鸟类
 • 飞禽走兽 ( 飛禽走獸 ) fēi qín -zǒu shòu
  1. [birds and beasts]∶天上的飞鸟,地上跑的野兽,指鸟类与兽类的总称
   茫茫的原始森林中,有各种飞禽走兽出没
  2. [creatures]∶各种动物
   附近田野和天空中的飞禽走兽
 • 衣冠禽兽 ( 衣冠禽獸 ) yī guān -qín shòu
  [brute in human satire;monster in human form] 穿衣戴帽的畜生,比喻道德败坏、行为卑劣的人
  既是不孝,所谓衣冠禽兽,要那才女又有何用?——清· 李汝珍《镜花缘》
 
Plan du Site

Page served in 0.064s