dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(15 traits)
Radical
(犬)
(+12 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiQTAN
  • CangjieKHTAV
  • Bishun353122251135345
  • Sijiao44227
  • UnicodeU+7366
獦 (獦)
  • Sens général
◎ 〔~狚(dàn)〕古书上说的一种兽,形状像狼,声音像猪,吃人。
獦 (獦) liè
  • Sens général
◎ 古同“猎”,打猎,捕捉禽兽。
◎ 姓。
獦 (獦) xiē
  • Sens général
◎ 短嘴狗。
 
Plan du Site

Page served in 0.059s