dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Traditionnel
Radical
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiQTQH
 • CangjieKHNSD
 • Bishun353355112
 • Sijiao47257
 • UnicodeU+72F0
狰 (猙) zhēng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔~狞〕样子凶恶,如“面目~~”。
Nom
 1. (形声。从犬,争声。“犬”泛指兽类。本义:传说中的奇兽)同本义 [strange beast]
  [章峨之山]有兽焉,其状如赤豹,…其名曰狰。——《山海经·西山经》
 2. 又如:狰狞(形容面目凶恶)
 
Plan du Site

Page served in 0.056s