dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Radical
(+7 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiMHUQ
 • CangjieLBCRU
 • Bishun2524325135
 • Sijiao48212
 • UnicodeU+5E28
帨 (帨) shuì
 • Sens général
 • Définitions
◎ 佩巾:“无感(撼)我~兮。”
◎ 用巾擦手:“皇帝~手取觯。”
◎ 蒙,覆盖。
Nom
 1. 佩巾。同“帅” [woman's shawl]。古代女子出嫁时,母亲所授。用以擦拭不洁。在家时挂在门右,外出时系在身左。后世遂称女子的生辰为帨辰。
Verbe
 1. 拭擦 [sweep;wipe]。如:帨手(擦手)
 2. 蒙,覆盖 [cover]
  帨以文锦,一灯三之。——清· 张岱《陶庵梦忆》
 
Plan du Site

Page served in 0.059s