dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(13 traits)
Radical
(山)
(+10 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiGQTM
 • CangjieGKU
 • Bishun1121533134252
 • Sijiao58772
 • UnicodeU+5D85
嶅 (嶅) áo
 • Sens général
 • Définitions
◎ 山多小石。
Adjectif
 1. 山多小石 [rubbly]
  嶅,山多小石也。——《说文》
  嶅,山多小石。——《玉篇》
Nom
 1. 山名,嶅山[Ao mountain]
 2. 在山东省新泰县东南
 3. 在广东省龙川县北
嶅 (嶅) ào
 • Sens général
◎ 山高的样子。
 
Plan du Site

Page served in 0.057s