dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(山)
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86MUDA
 • Wubi 98MUAG
 • CangjieUTQM
 • Bishun252431113121
 • Sijiao28712
 • UnicodeU+5D6F
嵯 (嵯) cuó
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 〔~峨〕山势高峻的样子。
 1. 同本义 [high]
  嵯,山貌也。——《说文》
  嵯,高也。——《广雅》
  崔巍嵯峨。——《史记·司马相如传》
 • 嵯峨 cuó 'é
  [high and steep(mountain)] 形容山势高峻
  故园不可见,巫山田郁嵯峨。——杜甫《江海》
  山顶嵯峨
  怪石嵯峨
 
Plan du Site

Page served in 0.063s