dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86MADN
 • Wubi 98MDWN
 • CangjieUTMV
 • Bishun252122111345
 • Sijiao24718
 • UnicodeU+5D41
嵁 (嵁) kān
 • Sens général
 • Définitions
◎ 凸凹不平的山岩:“鼯狖叫层~,鸥凫戏沙衍。”
◎ 险峻的:~岩。
Nom
 1. 不平的山岩 [cliff]。指高出水面较小而不平的石头
  近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。——唐· 柳宗元《至小丘西小石潭记》
嵁 (嵁) zhàn
 • Sens général
◎ 悬崖峭壁。
 
Plan du Site

Page served in 0.059s