dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiMYBG
 • CangjieUYRD
 • Bishun25241251521
 • Sijiao20747
 • UnicodeU+5D1E
崞 (崞) guō
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔~山〕山名,在中国山西省。
Nom
 1. 山名 [Guo mountain]。一在山西省浑源县西北;一在山西省原平县西南
 2. 旧县名 [Guo county]
 3. 汉置崞县,在今山西省浑源县西
 4. 隋、唐、北宋、金、明、清置崞县在今山西原平县
 
Plan du Site

Page served in 0.062s