dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiMTUY
 • CangjieUHEY
 • Bishun25235444
 • Sijiao27733
 • UnicodeU+5CC2
峂 (峂) tóng
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 〔~峪〕地名,在中国北京市海淀区。
 1. ——地名用字
 • 峂峪村 Tóng yù cūn
  [Tongyu village] 地名。在北京市海淀区
 
Plan du Site

Page served in 0.061s