dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiMQTB
 • CangjieUHHL
 • Bishun25235352
 • Sijiao22727
 • UnicodeU+5CC1
峁 (峁) mǎo
 • Sens général
 • Définitions
 • Vocabulaire
◎ 小山顶,指顶部浑圆,斜坡较陡的黄土丘陵。
Nom
 1. 〈方〉∶小山包 [loess hill],中国西北地区称顶部浑圆、斜坡较陡的黄土丘陵。如:下了一道坡,又上了一道峁
 • 山峁 shān mǎo
  [loess hill] 〈方〉∶小山头
  过去陕北地广人稀,走路走很远才能碰到一个村子,村子也往往只有几户人家散落在山峁沟畔。——《歌声》
 
Plan du Site

Page served in 0.065s