dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(15 traits)
Radical
(女)
(+12 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiVQKG
 • CangjieVNUM
 • Bishun531352513531121
 • Sijiao45411
 • UnicodeU+5B0E
嬎 (嬎) fàn
 • Sens général
 • Définitions
◎ 生子多而整齐划一。
◎ 繁殖。
◎ 方言,(禽类)生蛋:鸡~蛋。
Verbe
 1. 蕃息 [reproduce]
  嬎,生子齐均也。——《说文》。段玉裁注:“谓生子多而如一也。 玄应书曰:今中国谓蕃息为嬎息,音芳万切。”
 2. 禽类下蛋 [lay eggs]
  燕子头上去嬎蛋。——清· 蒲松龄《蓬莱宴》
 
Plan du Site

Page served in 0.053s