dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(14 traits)
Radical
(+11 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiVIPH
 • CangjieVFBB
 • Bishun53124345251252
 • Sijiao49427
 • UnicodeU+5AE6
嫦 (嫦) cháng
 • Sens général
 • Mots
◎ 〔~娥〕神话中住在月亮里的仙女。
 • 嫦娥 cháng 'é
  1. [Chinese mythical goddess of the moon] 又作“姮娥”。传说中后羿的妻子,后从人间飞升到月亮。
   羿请不死之药于 西王母, 嫦娥窃之以奔月。——《搜神记》
  2. 后比喻美女
 
Plan du Site

Page served in 0.056s