dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(14 traits)
Radical
(+11 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiVUJH
 • CangjieVYTJ
 • Bishun53141431251112
 • Sijiao40446
 • UnicodeU+5ADC
嫜 (嫜) zhāng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔姑~〕古代称丈夫的母亲和父亲。
Nom
 1. 丈夫的父亲 [father-in-law]
  妾身未分明,何以拜姑嫜。——杜甫《新婚别》
 2. 又如:姑嫜(丈夫的母亲与父亲)
 
Plan du Site

Page served in 0.059s