dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(14 traits)
Radical
(+11 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiVLXI
 • CangjieVWVF
 • Bishun4422511211
 • Sijiao46493
 • UnicodeU+5AD8
嫘 (嫘) léi
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 〔~祖〕传说是中国黄帝的妃,发明养蚕,南朝宋以后被作为蚕神奉祀。亦作“累祖”。
Nom
 1. 嫘,姓也。黄帝娶于 西陵氏之女,是为 嫘祖。 嫘祖好远游,死于道,后人祀以为 行神。——《集韵》
 • 嫘祖 Léi zǔ
  [Lei Zu] 一作累祖,据传为西陵氏之女,黄帝之妻。神话传说她是养蚕制丝方法之创造者,自北周以后,祖祀为蚕神
 
Plan du Site

Page served in 0.055s