dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiVLEG
 • CangjieVWB
 • Bishun531251212511
 • Sijiao46427
 • UnicodeU+5AA6
媦 (媦) wèi
 • Sens général
 • Définitions
◎ 妹妹:“同安公主,高祖同母~也。”
◎ 传说中的兽名。
Nom
 1. 妹 [younger sister]
  楚人谓女弟曰媦。——《说文》
  媦,妹也。——《广雅·释亲》
  若楚王之妻媦。——《公羊传·桓公二年》
 2. 又如:媦婿(妹婿)
 3. 传说中的怪物名 [demon]
  陈仓人得异物以献之,道遇二童子,云“各名为媦,在地下食死人脑”。——《史记》
 
Plan du Site

Page served in 0.062s