dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiVWGA
 • CangjieVOMT
 • Bishun531341251132
 • Sijiao48446
 • UnicodeU+5A95
媕 (媕) ān
 • Sens général
 • Mots
◎ 〔~娿(ē ㄜ)〕a.依违从人,敷衍逢迎,如“中朝大官老于事,讵肯感激徒~~。”b.犹豫不决。
 • 媕娿 ān 'ē
  [hesitate] 无主见,犹豫不决
  中朝大官老于事,讵肯感激徒媕娿。——韩愈《石鼓歌》
 • 媕呓 ( 媕囈 ) ān yì
  [somniloquy] 说梦话
  生者当时,只如媕呓一般。——明· 罗贯中《平妖传》
 
Plan du Site

Page served in 0.055s