dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiVMFG
 • CangjieVGB
 • Bishun53125211
 • Sijiao45447
 • UnicodeU+59CC
姌 (姌) rǎn
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 〔~嫋(niǎo)〕纤弱的样子。
Adjectif
 1. 体态柔弱纤细,细长柔美貌 [slender]
  姌,弱长貌。从女,冄声。字亦作娜。——《说文》
  姌姌,弱也。——《广雅》
  妩媚姌弱。——《史记·司马相如传》。索隐:“细弱也。”?
 2. 又如:姌姌(柔美的样子)
 • 姌袅 ( 姌裊 ) rǎn niǎo
  [tall and slender] 细长柔弱的样子
  妩媚姌袅。——《史记》
 
Plan du Site

Page served in 0.066s