dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(18 traits)
Radical
(+15 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiLLLD
 • CangjieWLWWK
 • Bishun252212522125221134
 • Sijiao60804
 • UnicodeU+5970
奰 (奰)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 不醉而怒:“内~于中国。”
◎ 壮大:“食楮多力而~。”
◎ 迫:“到此但知山,尽忘水奔~。”
Adjectif
 1. 怒而作气的样子 [be angry]
  内奰于中国,覃及鬼方。——《诗·大雅·荡》
 2. 又如:奰怒(愤怒);奰屃(气盛作力的样子)
 
Plan du Site

Page served in 0.061s