dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiDQTB
 • CangjieKHHL
 • Bishun13435352
 • Sijiao40727
 • UnicodeU+5945
奅 (奅) pào
 • Sens général
 • Définitions
◎ 虚大。
◎ 方言,说大话骗人,粤方言称说大话的人为“大~佬”。
◎ 古同“炮”,炮石,用器具发射或从城上投下砸击敌人用的石块。
Adjectif
 1. 同本义 [empty and big]
  奅,大也。——《说文》
  南奅侯公孙贺。——《史记·建元以来侯者表》。索隐:“空也,虚大也。”
Nom
 1. 指山岩间的空穴 [cavity;hole]
 
Plan du Site

Page served in 0.064s