dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(14 traits)
Radical
(+11 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKIPF
 • CangjieRFBG
 • Bishun25124345251121
 • Sijiao69014
 • UnicodeU+5621
嘡 (嘡) tāng
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 象声词,形容打钟、敲锣一类的声音:~的一声,锣响了。
Onomatopée
 1. 形容打钟、敲锣一类声音 [clang]
  咚咚的鼓响嘡嘡的锣,漫山遍野来送出征人。——阮章竞《送别》
 • 嘡啷 tāng lāng
  [clang] 象声词,金属互相碰撞的声音
  他惊呆了,手中的铁桶嘡啷一声掉在了地上
 • 嘡嘡 tāng tāng
  [bong] 锣的低沉共鸣或类似的声音
 
Plan du Site

Page served in 0.064s