dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(口)
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiKAWS
  • CangjieRTOD
  • Bishun251122341234
  • Sijiao64094
  • UnicodeU+55CF
嗏 (嗏) cha
  • Sens général
◎ 叹词,表示提醒或应答等:~,你却如何羸得他?
◎ 古书上说的一种饮料。
◎ 语气词:“被你风魔了人也~!。
嗏 (嗏) chā
  • Sens général
(1) 叹词 [eh]
ex:嗏,酩子里自寻思。——元· 高明《琵琶记·赵五娘忆夫》
(2) 语气词
ex:见人不住偷睛抹,被你风魔了人也嗏!——金· 董解元《西厢记诸宫调》
 
Plan du Site

Page served in 0.057s