dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Traditionnel
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKLFY
 • CangjieRKQI
 • Bishun25115211154
 • Sijiao65032
 • UnicodeU+556D
啭 (囀) zhuàn
 • Sens général
 • Définitions
◎ 鸟宛转地鸣叫:鸣~之声不绝于耳。莺啼鸟~。
Verbe
 1. 转折发声 [sound of folding]
  初仅 ho—ho 地略作尝试,试啭一二遍后始见调匀。——郭沫苦《归去来·鸡之归去来》
 2. 婉转的歌声 [warble]。如:啭喉(婉转动听地歌唱);啭呖呖(形容歌声婉转清脆)
 3. 鸟鸣 [chirp]
  雁儿高啭,唤来彩云游天际。——郭小川《春暖花开》
 
Plan du Site

Page served in 0.061s