dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Radical
(+7 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiKGKG
 • CangjieRMMR
 • Bishun2511251251
 • Sijiao61061
 • UnicodeU+5514
唔 (唔) m
 • Sens général
◎ 方言,义同“不”:~好睇(不好看)。
唔 (唔) ńɡ
 • Sens général
◎ 叹词。表示疑问。
◎ 方言。我。
◎ 方言。你。
唔 (唔)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 象声词。
Onomatopée
 1. 形容阅读等声 [descriptive of the sound of reading]。如:唔伊(读书声);唔吱(嘟哝);唔笃(〈方〉∶你们);唔哝(咕哝)
Others
 • 咿唔 yī wū
  [sound of reading books] 象声词,形容读书的声音
 
Plan du Site

Page served in 0.061s