dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(15 traits)
Radical
(刀)
(+13 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiKKKJ
  • CangjieRDLN
  • Bishun251251251123422
  • Sijiao62900
  • UnicodeU+528B
劋 (劋) chāo
  • Sens général
◎ 古通“抄”,袭取,抄袭。
劋 (劋) jiǎo
  • Sens général
◎ 讨伐,灭绝:“西~桓歆,北殄索虏。”
◎ 砍;削:“数~竹箭,伐檀柘。”
 
Plan du Site

Page served in 0.054s