dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Traditionnel
Radical
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiMQJH
 • CangjieUNLN
 • Bishun25235422
 • Sijiao22200
 • UnicodeU+523F
刿 (劌) guì
 • Sens général
 • Définitions
◎ 刺伤。
Verbe
 1. (形声。从刀,岁声。本义:刺伤,划伤)
 2. 同本义 [stab]。如:刿目(刺眼,触目)
 3. 割开,切口 [cut off]
  是以圣人方而不割,廉而不刿。——《老子》
 4. 通“会”( huì)。聚合,汇合 [meet;get together]
  天地相对,日月相刿。——《太玄·玄告》
 
Plan du Site

Page served in 0.06s