dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(7 traits)
Radical
(儿)
(+5 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86MMGQ
 • Wubi 98HNHQ
 • CangjieSUHU
 • Bishun2525135
 • Sijiao77212
 • UnicodeU+5155
兕 (兕)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔~觥〕古代一种酒器。
◎ 古书上所说的雌犀牛。
Nom
 1. 同本义 [male rhinoceros]
  兕,如野牛而青,象形。——《说文》
  唐叔射兕于徒林。——《国语·晋语》
  兕甲寿二百年。——《考工记·函人》
  虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?——《论语·季氏》
 
Plan du Site

Page served in 0.057s