dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(19 traits)
Radical
(人)
(+17 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiWYKE
 • CangjieOYRV
 • Bishun3241251251112213534
 • Sijiao20232
 • UnicodeU+5134
儴 (儴) ráng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 因循,沿袭。
Verbe
 1. 因循,沿袭 [follow]
  儴、仍,因也。——《尔雅 ·释诂》。注:“皆谓因缘。”
 2. 同“攘”。趁其来而窃取 [steal]
  儴,樊孙如羊反,引《论语》“其父攘羊”释之,作攘,注云:“因来而盗曰攘。”——《尔雅·释诂·儴·释文》
儴 (儴) xiāng
 • Sens général
◎ 〔~佯〕义同“徜徉”,徘徊。
 
Plan du Site

Page served in 0.055s