dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(+10 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiWDWI
  • CangjieOQKE
  • Bishun321113424134
  • Sijiao25299
  • UnicodeU+50A3
傣 (傣) dǎi
  • Sens général
  • Définitions
◎ 〔~族〕中国少数民族,主要分布于云南省。
Nom
  1. 同本义 [Dai nationality] 中国的一个少数民族。古代或称掸、金齿、白衣、白夷、摆夷等。人口约83.9万(1982)。主要分布在云南省的德宏、西双版纳、耿马、孟连等地。语言属汉藏语系僮侗语族傣语支。多事农业,善植水稻
 
Plan du Site

Page served in 0.063s