dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(人)
(+10 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiWFHW
 • CangjieOJBC
 • Bishun321225111134
 • Sijiao24281
 • UnicodeU+508E
傎 (傎) diān
 • Sens général
 • Définitions
◎ 古同“颠”。
Adjectif
 1. 倒乱失次 [in disorder]
  以为晋文公之行事,为已傎矣。——《谷梁传·僖公二十八年》
 2. 同“颠”。颠倒;错乱 [topsy-turvy]。如:傎倒(亦作“颠到”。颠倒;错乱);傎乱(颠倒错乱)
 
Plan du Site

Page served in 0.065s