dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Radical
(人)
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiWWYG
  • CangjieOOG
  • Bishun3232411121
  • Sijiao20215
  • UnicodeU+5020
倠 (倠) suī
  • Sens général
◎ 〔仳(pi)~〕见“仳”。
● 倠
huī ㄏㄨㄟ
《廣韻》許維切,平脂,曉。
丑陋;丑恶。《说文·人部》:“倠,仳倠,醜面。”参见“倠醜”。
【倠醜】形象丑恶。 章炳麟 《訄书·辨乐》:“優人之舞,悉形象成事爲之,既不比律,其倠醜又相若。”
 
Plan du Site

Page served in 0.064s