dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(人)
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiWUQW
 • CangjieOIMO
 • Bishun32413534
 • Sijiao27282
 • UnicodeU+4F7D
佽 (佽)
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 帮助,资助。
◎ 便利。
◎ 及。
◎ 古通“次”,排列有序。
◎ 姓。
Verbe
 1. (形声。从人,次声。本义:依次排比)
 2. 同本义 [order]
  决拾既佽,弓矢既调。——《诗·小雅》
 3. 帮助。予以支持或协助 [help]
  人无兄弟,胡不佽焉。——《诗·唐风》
 • 佽助 cì zhù
  [help] 帮助;资助
  明日我上衙门去,当面求藩台佽助些。——《二十年目睹之怪现状》
 
Plan du Site

Page served in 0.06s