dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(6 traits)
Traditionnel
Radical
(+4 traits)
Méthodes d'entrée
  • WubiWMQN
  • CangjieXOBHU
  • Bishun322535
  • Sijiao27212
  • UnicodeU+4F23
伣 (俔) qiàn
  • Sens général
◎ 如同;好比:“大邦有子,~天之妹。”
◎ 古代船上测风向的羽毛:“辟若~之见风也,无须臾之间定矣。”
◎ 间谍,暗探。
◎ 闲。
 
Plan du Site

Page served in 0.063s