dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Radical
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiYPTA
 • CangjieYRBP
 • Bishun4125145315
 • Sijiao00714
 • UnicodeU+4EB3
亳 (亳)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔~州〕地名,在安徽省。
Nom
 1. 古都邑名 [Bo capital]。商汤的都城。相传有三处
 2. 谷熟为南亳,汤都,在今河南商丘县东南
 3. 蒙为北亳,汤受命为盟主之处,在今河南偃师县西
 4. 偃师为西亳,传说汤攻夏时所居
 5. 县名(亳县,在安徽)
 
Plan du Site

Page served in 0.196s