dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Traditionnel
Radical
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiUQVH
 • CangjieLSNSD
 • Bishun425355112
 • Sijiao37507
 • UnicodeU+49B6
䦶 (䦛) zhèng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 努力,奋斗,挣扎,力争。
 1. 欢迎参与讨论和修订“䦶”字的字义注释
 1. 字典搜索
 1. 【部首检索】 【拼音索引】
 1. 全站搜索
 1. © ZDIC.NET【汉典】 · 粵ICP备05014301号
 
Plan du Site

Page served in 0.06s