dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Traditionnel
Radical
(+7 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86APWL
 • Wubi 98APWE
 • CangjieTJCS
 • Bishun1224453453
 • Sijiao44427
 • UnicodeU+44D6
䓖 (藭) qióng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 一种含羞草属植物。日本川芎。
 1. 欢迎参与讨论和修订“䓖”字的字义注释
 1. 字典搜索
 1. 【部首检索】 【拼音索引】
 1. 全站搜索
 1. © ZDIC.NET【汉典】 · 粵ICP备05014301号
 
Plan du Site

Page served in 0.009s