T
Txù shān
( n. )tee-shirt
b
bèi xīn
( n. )1. gilet
2. maillot
便biàn zhuāng
( n. )habits ordinaires / tenue de tous les jours / tenue civil
c
chén yī
( n. )robe de chambre
chèn lǐ
( n. )doublure (de vêtement)
chèn shān
( n. )chemise / chemisier / corsage
chèn yī
( n. )linge de corps / sous-vêtement / chemise
cū ní jiā kè
( n. )veste de sport
d
duǎn kù
( n. )bermuda / short
f
fān lǐng
( n. )col rabattu / col à revers
fáng fēng jiā kè
( n. )coupe-vent
h
huá xuě shān
( n. )anorak
k
kǒu dài
( n. )1. poche
2. sac
kòu yǎn
( n. )boutonnière
kù zi
( n. )pantalon / culotte
l
lǐng dài
( n. )cravate
m
mǎ jiǎ
( n. )gilet / pourpoint / caparaçon
n
nèi kù
( n. )slip / caleçon
niǔ kòu
( n. )bouton
p
pí dài
( n. )1. ceinture de cuir
2. courroie
pí xié
( n. )souliers
s
sān jiǎo nèi kù
( n. )slip
shàng zhuāng
( n. )veste
shuì yī
( n. )pyjama
t
tào tóu máo yī
( n. )pullover
w
wà zi
( n. )chaussette / bas
wài tào
( n. )manteau / pardessus
x
西xī zhuāng
( n. )costume (à l'occidentale) / costard
xiù kǒu
( n. )ouverture d'une manche / poignet
y
yáng máo shān
( n. )chandaille / pullover
yāo dài
( n. )ceinture
yī lǐng
( n. )col (de chemise)
yǔ yī
( n. )imperméable
yuán lǐng
( n. )col rong
yùn dòng fú
( n. )tenue de sport / survêtement
yùn dòng shān
( n. )maillot / sweat-shirt
Fiche précédente
Les systèmes domestiques (ébauche)
Fiche suivante
Le médecin
Page served in 0.038s