dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
bái nèi zhàng
( n. )cataracte
jìn shì
( n. )myopie
jìn shì yǎn
( n. )myope
jìng jià
( n. )monture de lunette
jìng piàn
( n. )verre de lunette / lentille
lǎo huā yǎn
( n. )1. presbytie
2. presbyte
mò jìng
( n. )lunettes de soleil
pèi jìng
( n. )opticien
qū guāng dù
( n. )dioptrie
sǎn guāng
( n. )astigmatisme/ astigmate
shì lì
( n. )vue / vision
shuāng guāng
( adj. )bifocal
tài yáng jìng
( n. )lunettes de soleil
yǎn jìng
( n. )lunettes
yǎn jìng hé
( n. )étui à lunettes
yǎn kē
( n. )ophtalmologie
yǎn lèi
( n. )larme
yǎn yào
( n. )gouttes oculaires
yǐn xíng yǎn jìng
( n. )lentille cornéenne
yuǎn shì
( n. )presbytie / hypermétropie
yuǎn shì yǎn
( n. )presbyte / hypermétrope
l'œil
bái yǎn zhū
( n. )sclérotique / sclère / blanc de l'œil
hóng mó
( n. )iris
jiǎo mó
( n. )cornée
jié máo
( n. )cil
jīng zhuàng tǐ
( n. )cristallin
méi mao
( n. )sourcil
shì shén jīng
( n. )nerf optique
shì wǎng mó
( n. )rétine
tóng kǒng
( n. )pupille
yǎn jiǎn
( n. )paupière
yǎn jing
( n. )œil / yeux
yǎn kuàng
( n. )orbite
yǎn qiú
( n. )globe oculaire
yǎn shǐ
( n. )chassie
Fiche précédente
Les relations
Fiche suivante
Les émotions
 
Plan du Site

Page served in 0.035s