dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
jiāng
nán
chūn
qiān
yīng
yìng
hóng
 
shuǐ
cūn
shān
guō
jiǔ
fēng
 
nán
cháo
bǎi
shí
 
suō
shǎo
lóu
tái
yān
zhōng
 
* cliquer sur un caractère pour chercher sa définition dans le dictionnaire.
注释: 山郭:靠山的城郭。南朝:我国历史上晋朝后的宋、齐、梁、和陈四个朝代的合称。佛教传入我国后,在南北朝时期待到广泛地传播,到处兴建寺庙。
译文: 春到江南处处黄莺啼鸣、叶绿花红,水边的村庄、山旁的城郭酒旗迎风飘扬。南朝时修筑得那么多的寺庙和楼阁,都笼罩在蒙蒙的烟雨之中。
Poème précédent
出塞, 王昌龄
Poème suivant
望庐山瀑布, 李白
 
Plan du Site

Page served in 0.023s